مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف

auto slide

 
 
 
 
 
 
  • auto ads

home

Cources

Calendar

register

Libraries

 

درباره دپارتمان اتوماسيون صنعتي نگهداري و تعميرات
    
دپارتمان اتوماسيون صنعتي، نگهداري و تعميرات با هدف مرتفع نمودن خلاء علمي و عملي موجود در صنعت بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده شکل گرفته و با بهره گيري از برترين اساتيد برجسته صنعت و دانشگاه اقدام به تدوين دوره هاي مختلف مورد نياز صنعت در اين حوزه نموده است.
برخي از خصوصيات شاخص اين دپارتمان:
1-تدوين سر فصلهاي آموزشي بر اساس استاندارد هاي معتبر کشورهاي بر جسته صنعتي مانند: کشور آلمان.
2-بهره گيري از اساتيد بر خواسته از متن صنعت و دوره ديده در مراکز صنعتي خارج از کشور.
3-تهيه و تدوين سر فصلهاي آموزشي بر اساس نياز هاي علمي و عملي صنعت.
4- بهره گيري از امکانات عملي و کار گاهي و تعريف پروژه ها در دوره هاي تدوين شده.
5- قابليت ارائه مشاوره، طراحي و ساخت پروژه هاي صنعتي توسط اين دپارتمان.

دپارتمان اتوماسیون صنعتی